فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۸۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی‌ام، مرداد و شهریور ۱۳۸۷، شماره ۱۸۰

 

مقاله:

طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه نظرسنجی اینترنتی ـ سید ابراهیم ابطحی

پیشنهادی برای تاسیس شبکه کیفیت دانشگاه‌های تهران ـ دکتر عباس بازرگان

همسان‌سازی حافظه نهان در چند پردازنده‌ها ـ دکتر حمید سربازی آزاد

به کارگیری هستان‌شناسی در ساماندهی جریان دانش ـ دکتر فریدون شمس علیئی

سیستم خوب به زبان ساده ـ امیر صدیقی

مزایا و چالش‌های اجرای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان ـ سید وحید فخرایی

آشنایی با دفتر مدیریت پروِژه ـ مهندس ساسان نیکوکار

 

گزارش :

مدار مجتمع ۵۰ ساله شد

ضریب هوشی کشورها

گوگل ۱۰ ساله شد

منشور کاری / اخلاقی گروه تخصصی مدیریت پروِژه

 

بخش ها:

خواندنی – ماجراهای پشت‌پرده (قسمت سیزدهم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

دیدگاه ـ بررسی تحلیلی گردهمایی‌های تخصصی فناوری اطلاعات ـ سید ابراهیم ابطحی

اینترنت ـ استادان علیه تقلب

کتاب‌شناسی ـ پنج کتاب فارسی جدید در حوزه فناوری اطلاعات ـ سید ابراهیم ابطحی

گوناگون ـ رمزگذاری کوآنتومی ـ عفت خضرایی

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان