فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۸۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی‌ و یکم، خرداد و تیر ۱۳۸۸، شماره ۱۸۵

 

مقاله:

گذرنامه الکترونیکی و پیاده‌سازی آن در ایران ـ دکتر محمدعلی دوستاری

وفادارسازی مشتریان به عنوان خدمتی در سامانه‌های مدیریاری– سید ابراهیم ابطحی

درآمدی بر اخلاق کامپیوتر و اطلاعات– علی اکبر جراحی

ایجاد شهر مجازی– فرید امیرغیاثوند

چگونگی تأثیر درگاه‌های گردشگری بر توسعه اقتصادی- امین دانشمند ملایری

 

گزارش :

عملکردهای انجمن‌های علمی ایران- دکتر محمد سعید سیف

همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم

 

بخش ها:

خواندنی– ماجراهای پشت‌پرده (قسمت هجدهم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

دیدگاه- از تکفا تا تسما، از تسما تا تکما- سید ابراهیم ابطحی

معرفی کتاب- فناوری و جامعه

گوناگون ـ آینده جهان- دکتر پرویز دوامی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان