فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۰۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و سوم، آذر و دی ۱۳۹۰، شماره ۲۰۰

 

مقاله:

پیام به مناسبت دویستمین شماره گزارش کامپیوتر-  بهروز پرهامی

شماره ۲۰۰- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

یادی از دوران سردبیری-  علی پارسا

۱۹۹ مطلب از ۱۹۹ شماره پیشین–  سید ابراهیم ابطحی

 

گزارش ویژه:

مصاحبه با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور

مصاحبه با کوشندگان تأثیرگذار فناوری اطلاعات کشور

 

گزارش:

اولین‌ها در گزارش کامپیوتر

فعالیت‌های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

پیش‌بینی فناوری‌های برتر در سال ۲۰۱۲

 

بخش ها:

سرگرمی- سرگرمی‌های برگزیده از شماره‌های پیشین

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار شاخه‌های دانشجویی انجمن

اخبار اعضای حقوقی انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان