فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۰۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و پنجم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲، شماره ۲۰۸

 

مقاله:

شبکه‌های موردی وسایل نقلیه–  مهدیه فلاحتی مروست، قاسم میرجلیلی

مدلی پنج بعدی برای تدوین و بهبود برنامه‌های درسی– سید ابراهیم ابطحی

بررسی میزان سودمندی پیش‌بینی نقص نرم‌افزار– زهرا کریمی، احمد براآنی، قاسم آقایی

ارتباط امن کوانتومی– مصطفی برمشوری، محمد هادی منصوری

 

گزارش:

بازدید علمی از شرکت رایورز

برگزاری سمینار مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری

بزرگداشت سال جهانی تورینگ

کنفرانس اندازه‌گیری پیامدهای یادگیری در آموزش عالی- فریده مشایخ

 

بخش ها:

سرمقاله– تداوم انتشار گزارش کامپیوتر در گرو کمک اعضای انجمن- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

استاندارد–  نهادهای مهم استانداردگذار- سید علی آذرکار

دیدگاه–  آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های تحصیلی- سید ابراهیم ابطحی

خواندنی–  بازاریابی اینترنتی به زبان ساده- رضا شیرازی مفرد

کتاب‌شناسی– معرفی ۳ کتاب تألیف و ترجمه توسط خبرگان- سید ابراهیم ابطحی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان