فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۹۲، شماره ۲۱۰

 

مقاله:

آشنایی با نرم‌افزار تشخیص نفوذ OSSEC–  لیلا معظمی گودرزی، علیرضا نوروزی

یک مدل رمزنگاری در امنیت شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدون مراقبت سرابچی، پاشایی، سفری

شبیه‌سازی قرارداد BB84 در کانال‌های پادقطبشگر- برمشوری، منصوری، خانزاده

کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم در تشخیص نشت آب- همایی، باقری، فرهادی

 

گزارش:

انقلاب ناتمام داگلاس انگلبرت- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ  

سومین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌ای

خطرناک‌ترین نامه‌های الکترونیکی

 

بخش ها:

خواندنی  بازاریابی اینترنتی به زیان ساده  (قسمت سوم)- رضا شیرازی مفرد

دیدگاه-  سواد دانش‌آموزی رایانه‌ای-  سید ابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد ۱۲۲۰۷ سید علی آذرکار

کتاب‌شناسی- تدوین فرهنگ‌های تخصصی واژگان فناوری اطلاعات-  سید ابراهیم ابطحی

گوناگون- تبیین ماهیت و ضرورت درک عامه از علم– اجاق، شیخ‌جباری، وصالی، زارع، درستیان

واژه‌گزینی- فرهنگ واژگان و دانشنامه تولید بازی‌های رایانه‌ای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

سرگرمی- کشف عنصر شیمیایی جدید


اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان