فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و پنجم، مهر و آبان ۱۳۹۲، شماره ۲۱۱

 

مقاله:

آسیب‌شناسی فقدان نظام حرفه‌ای رایانه‌ و فناوری اطلاعات در ایران- سیدابراهیم ابطحی

شبیه‌سازی شبکه‌های متحرک خودروها – برمشوری، خان‌زاده، منصوری

مروری برطبقه‌بندی حملات رایانه‌ای- نوروزی، عظیمی، بذرافکن

برنامه‌نویسی جنبه‌گرا- محسن تاکی

 

گزارش:

بدترین پیش‌بینی‌های فناوری

چگونه گذرواژه‌های متعدد را به خاطر بسپاریم

مراسمی به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر

 

بخش ها:

خواندنی  بازاریابی اینترنتی به زیان ساده  (قسمت آخر)- رضا شیرازی مفرد

دیدگاه-  چهلمین سال تأسیس مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر-  سید ابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد ۱۲۲۰۷ سید علی آذرکار

کتاب‌شناسی- رویکرد دوفضایی، دوجهانی شدن و واقعیت جهان مجازی-  سید ابراهیم ابطحی

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن- اخبار شاخه دانشجویی- اخبار اعضای حقوقی

اخبار ایران

اخبار جهان