فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و ششم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳، شماره ۲۱۴

 

مقاله:

روش‌های چابک برای مدیران – یوسف مهرداد بی‌بالان

موتور چابک: چگونه باید چابک شد – اسد صفری

مزایا و چالش‌های روش‌های چابک – فرید دهقان

چالش‌های اسکرام در عمل، راهکارها و پیشنهادها– یعقوب یاوری، حسن بشیری

تولیدکندگان چابک: اشک‌ها و لبخندها – روح‌الله دلپاک

چگونه پاداش دهیم؟ ارزیابی عملکرد افراد در تیم‌های چابک – علی حاجی‌زاده مقدم

یک چارچوب پودمانی برای تولید نرم‌افزار به سبک چابک – امیر یوسفی

ضرورت به کارگیری ایدۀ چابکی در استاندارد BABOK – علی راضی

 

گزارش:

بازخوانی اجرای موفق یک پروژه به شیوۀ چابک – پویا شهبازیان

برگزاری همایش ملی چابک ایران – مانا عزیزی

بازدید علمی از شرکت ندا رایانه

سومین همایش پیشرفت و توسعۀ علمی کشور

 

بخش ها:

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

خواندنی – پایان کار غول‌ها (قسمت دوم) – ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

دیدگاه- انبوه دانش‌آموختگان بی‌پیشه در حوزۀ رایانش کشور – سید ابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی گزارش فنی۲۴۷۷۴ سید علی آذرکار

کتاب‌شناسی-  معرفی چند کتاب در حوزۀ تولید چابک نرم‌افزار

گوناگون –  مادر بزرگ چند سال دارد؟

سرگرمی – در نوشتن آدرس ایمیل دقت کنید