فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و ششم، خرداد و تیر ۱۳۹۳، شماره ۲۱۵

 

مقاله:

مدیریت معماری تک برگی بنگاه – سید ابراهیم ابطحی

مقدمه‌ای بر شبکه‌های خصوصی مجازی- مهدی امیدواری، هدیه ساجدی

رمزنگاری و مسئلۀ لگاریتم گسسته- عمران احمدی درویشوند

یک بررسی بر روی واسط کامپیوتری مغز- محمد حمیدی‌نصر، محمدرحمتی

 

گزارش:

تقاضای بسیار برای متخصصان لینوکس

برگزاری سمینار اردیبهشت ماه گروه تخصصی نرم‌افزار و معماری انجمن

آشنایی با مرکز ثبت دامنۀ .ir در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 

بخش ها:

سرمقاله- انتشار مجلۀ علمی ترویجی با همکاری دانشگاه تهران

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

مصاحبه- دسترسی به وب، بخشی از حقوق شهروندی – فریدۀ مشایخ

خواندنی – پایان کار غول‌ها (قسمت سوم) – ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

دیدگاه- کارآموزی دانشجوئی، درگاه پیوند صنعت و دانشگاه – سید ابراهیم ابطحی

استاندارد- اخبار مربوط به توسعۀ استانداردها سید علی آذرکار

کتاب‌شناسی-  کتاب‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات- سید ابراهیم ابطحی

سرگرمی