فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و ششم، مرداد و شهریور ۱۳۹۳، شماره ۲۱۶

 

مقاله:

 

آشنایی با روش‌های طراحی رابط‌های کاربری – آنت مگردیچیان آزاد

معرفی چارچوب معماری سازمانی TOGAFامیر درجه، سید رئوف خیّامی

ارتقاء نظام حسابرسی و کنترل- حمیدعلی حسینی نجم‌آبادی

ده زبان برنامه‌نویسی نوپدید- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

 

گزارش:

گزارش خلاصه‌ای دربارۀ مجمع جهانی جامعۀ اطلاعاتی – فریدۀ مشایخ

کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت در مؤلفه‌های مختلف آموزش

سمینار مرداد ماه گروه تخصصی نرم‌افزار و معماری انجمن انفورماتیک ایران

 

بخش ها:

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

مصاحبه- حکمرانی C++ پس از ۳۵ سال – سعید امراللهی بیوکی

خواندنی – پایان کار غول‌ها (قسمت چهارم) – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

دیدگاه- یکپارچگی صنعت و دانشگاه – سید ابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد ۲۹۱۴۸: مهندسی نیازمندی‌ها سید علی آذرکار

کتاب‌شناسی-  گزینش مناسب فناوری‌های اطلاعاتی- سید ابراهیم ابطحی

سرگرمی