فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و ششم، مهر و آبان ۱۳۹۳، شماره ۲۱۷

 

سر مقاله:

ببینید چه مسخره است که … – سردبیر

 

مقاله:

واکاوی آخرین برنامۀ مصوّب آموزش دانشگاهی– سیدابراهیم ابطحی

آشنایی با فناوری‌های نوپدید دسترسی به اینترنت- سجاد محمدیان، هدیه ساجدی

مریم، رامین و حسین: چرا فرزندانمان تحمل ما را ندارند؟- رضا منصوری

۱۵ فناوری که کار برنامه‌نویسان را دگرگون ساخته‌اند- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

نکاتی چند دربارۀ فلسفۀ تدریس علم رایانه- فریدۀ مشایخ

 

گزارش:

هشتمین گردهمایی جهانی سوتا – یوسف مهرداد

برگزاری مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران

فعالیت‌های یکسالۀ انجمن انفورماتیک ایران

 

بخش ها:

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

دیدگاه- جایگاه دورۀ کارشناسی فناوری اطلاعات – سید ابراهیم ابطحی

خواندنی – پایان کار غول‌ها (قسمت پنجم) – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

استاندارد- معرفی استاندارد ۴۲۰۱۰: توصیف معماری سید علی آذرکار

کتاب‌شناسی-  پژوهش در شیوه‌های آموزش از دیروز تا امروز- سید ابراهیم ابطحی

گوناگون- ۱۰ چیزی که در طول حیات ما از بین می‌روند- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

سرگرمی