فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۲۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و هفتم، خرداد و تیر ۱۳۹۴ ، شماره ۲۲۱

 

مقاله:

 

مدل بومی‌سازی شدۀ متولوژی پیاده‌سازی راه‌حل‌های ERP- اعتماد مقدم، امامی، اشرفی

هوش سازمانی، مبنای توسعه و تحوّل– مهران باوند سوادکوهی

پروژۀ ERP و ریسک‌های آن– مجید مشهدی

معرفی کلّی انواع گروه سیستم‌ها، سیستم‌ها و ماژول‌های راه‌حل‌های ERP– سعید امامی

ERPهای جهانی در ده سال گذشته، فرصت‌های جدید در ایران– محمدمهدی معدنی

 

گزارش ویژه:

مروری بر راه‌حل‌های ERP

 

گزارش:

سی و نهمین دوره مسابقات جهانی برنامه‌نویسی ACM- باقر باباعلی

آشنایی با کارگروه نرم‌افزارهای پیشرفتۀ سازمانی- سعید امامی

 

بخش ها:

سرمقاله- آشنایی با گروه تخصصی نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی انجمن- سعید امامی

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

دیدگاه – خود انتقادی در بحران‌های آموزش دانشگاهی علوم و فناوری رایانش- سیدابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای ۲۵۰۰۰- سیدعلی آذرکار

کتاب‌شناسی- روش‌های تحقیق در تعامل انسان با رایانه– سیدابراهیم ابطحی

گوناگون- زندگی با قلب و روح یا با برنامه‌ریزی قبلی؟– ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

سرگرمی