فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۲۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و هفتم، مرداد و شهریور ۱۳۹۴ ، شماره ۲۲۲

 

مقاله:

 

ارائه روشی نوین در پنهان‌نگاری تصاویر خاکستری – صدیقه اکرمی

جایگاه اتاق‌های فکر در ایجاد و توسعۀ شرکت‌های فناوری اطلاعات– امیرفرخ قنبرپور

زیرسایۀ خطر phishing – آبتین شاه‌کرمی، هدیۀ ساجدی

کاتالوگ الگوی مدیریت معماری سازمانی– جعفر طاهریان‌پور، سیدرئوف خیامی

راهبری سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات (بخش دوم)– بتول ذاکری

اثربخشی خطوط تولید نرم‌افزار پویا– ناهید حاجی‌زاده، رضا اکبری

 

گزارش:

گزارش سالانۀ پیشرفت کار طرح برپایی موزۀ رایانۀ ایران– سیدابراهیم ابطحی

بیانیۀ مأموریت و چشم‌انداز گروه تخصصی معماری و کسب و کار– بتول ذاکری

پیشینۀ انجمن‌های علمی ایران از ابتدا تا کنون

 

بخش ها:

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

خواندنی- رایانه‌ها و نگاهی نو به دنیا – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

دیدگاه – ریزبینی در برخی علل احتمالی بحران‌های آموزش دانشگاهی- سیدابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد۲۶۵۱۲ – سیدعلی آذرکار

کتاب‌شناسی- پیشینۀ من و رایانه در امیدآباد آموزش آینده– سیدابراهیم ابطحی

واژه گزینی- واژه‌های مصوّب گروه تخصصی فناوری اطلاعات فرهنگستان

گوناگون- پاسخی بر نوشتاری در گزارش کامپیوتر– علیرضا ساری

سرگرمی