فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۲۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و هفتم، مهر و آبان ۱۳۹۴ ، شماره ۲۲۳

 

مقاله:

 

هستان‌شناسی و کاربردهای آن– مریم فیضی، هدیه ساجدی

نرم‌افزار چند رسانه‌ای متعامل و منعطف، رسانه آموزشی مؤثر– محمود حدادی

مروری بر سازوکار شهرت در تجارت الکترونیکی– زهراسادات تقوی

راهبری سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات (بخش سوم)– بتول ذاکری

 

گزارش:

کنفرانس آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب– فریدۀ مشایخ

 

بخش ها:

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

دیدگاه – بانکداری الکترونیکی پیشران بالقوۀ بخش فاوا- سیدابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد۲۶۵۱۱ – سیدعلی آذرکار

خواندنی- پایان کار غول‌ها (قسمت آخر) – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

بازدید رسانه‌ها- موانع توسعۀ ارتباطات در ایران

کتاب‌شناسی- تنظیم پایگاه داده، شیوه‌های ارائۀ مطالب- سیدابراهیم ابطحی

سرگرمی