فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۲۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و هفتم، بهمن و اسفند ۱۳۹۴ ، شماره ۲۲۵

 

مقاله:

معرفی اهداف و نتایج طرح تدوین چارچوب و برنامۀ ملی معماری سازمانی ایرانامیرمهجوریان، فائزه حسینی

آسیب‌شناسی پروژه‌های معماری سازمانی انجام شده در کشوررضا کرمی

مروری بر پژوهش‌های سال‌های اخیر حوزۀ معماری سازمانی در ایران- زهرا راستی، امیر درجه، رئوف خیامی

طراحی الگوی مدیریت پروژه‌های معماری سازمانی براساس چارچوب FEAFحمید گردش، فائزه آنجفی

پیشنهاد یک برنامۀ پژوهشی شناسایی و الگوسازی سناریوهای کاربردی معماری سازمانی- رضا کرمی

سازوکارهای سنجش و کنترل مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سبز- مسعود ظهرابی، رسول لطفی

 

گزارش:

چهل و ششمین اجلاس اقتصادی داووس- فریدۀ مشایخ

برگزاری چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات- سیّدعلی آذرکار

سؤالات هفدهمین مسابقۀ منطقه‌ای برنامه‌نویسی دانشجوئی ACM- کیان اهرابیان  

 

بخش ها:

اخبار (انجمن-ایران-جهان)

مصاحبه- خبرهای خوش در عرصۀ معماری سازمانی کشور (۱- تدوین چارچوب معماری ملّی)

مصاحبه- خبرهای خوش در عرصۀ معماری سازمانی کشور (۲- تدوین مدل مرجع معماری صنعت برق)

کتاب شناسی- اینترنت با مغز ما چه می‌کند- سیّدابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استانداردهای ۲۶۵۱۵- سیّدعلی آذرکار

دیدگاه- پیشنهاد طرح معماری اطلاعات موزۀ مجازی رایانه- سیّدابراهیم ابطحی

یادنامه- عطری گشمده، گلبرگی بر باد رفته- سیّدابراهیم ابطحی

سرگرمی- لیست قیمت خدمات مدیر سیستم