فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۲۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و هشتم، مهر و آبان ۱۳۹۵ ، شماره  ۲۲۹

 

مقاله:

تعمیرخطاهای نرم‌افزار- علیرضا حقیقیان، احمد براآنی دستجردی، بهمن زمانی

مهم‌ترین فنّاوری‌های اثرگذار بر آیندۀ آموزش عالی – غلامعلی منتظر، نگار فلاحتی

ارائۀ مدل ارزیابی میزان رضایت کاربران سیّدی، ویسی، اصغریان، اربابی، مهنّا

تولید برنامۀ رایانه‌ای با خواندن و تشخیص روندنما – پویا پارسا، سعید پارسا

 

گزارش ویژه:

۳۰۵۰: گزارش یک جشن- سید ابراهیم ابطحی

 

گزارش:

دامنۀ اینترنتی با چاشنی تجاری برای کاربران منطقه – سیاوش شهشهانی

هفتمین همایش سراسری ZCONF – سعید اسدالله‌نیا، هادی سرابی

گوگل بالغ شد!– ابراهیم نقیب ­زاده مشایخ

 

بخش ها:

اخبار (انجمن-ایران-جهان)

خواندنی- پیدایش مهندسی نرم­افزار (بخش پنجم)-  ابراهیم نقیب­زاده مشایخ

دیدگاه- ترکیب دروس پیشنهادی برای ادغام گرایش‌ها- سیدابراهیم ابطحی

استاندارد – معرفی استاندارد ۳۱۰۰۰: مدیریت مخاطره- سید علی آذرکار

کتاب شناسی- از توگاف تا معماری سازمانی در عمل- سید ابراهیم ابطحی

گوناگون- بررسی و مقایسۀ اثرگذاری محتوای کانال تلگرام نسبت به وبگاه- علی باباخانی

سرگرمی