فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۳۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و هشتم، آذر و دی  ۱۳۹۵ ، شماره ۲۳۰

 

مقاله:

مرور ادبیات و مقاله­های مروری در مهندسی نرم­افزار- علیرضا خلیلیان، احمد براآنی دستجردی، بهمن زمانی

درک و تولید جملات زبان فارسی– راضیه عادل­خواه، ریحانه صادق، مهرنوش شمس­فرد

ضرورت حسابرسی فناوری اطلاعات در هزاره جدید علیرضا سروش

ارائه مدل ارتقاء بهره­وری کیفیت مراکز آموزش الکترونیکی – امیر درجه، زهرا راستی، ستار هاشمی،سید رئوف خیامی

 

گزارش:

نشست مشورتی کشورهای آسیایی درباره منابع آموزشی باز – عباس بازرگان

هجدهمین مسابقه برنامه­نویسی دانشجوئی اِی سی ام – ابراهیم نقیب­زاده مشایخ

پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات-  سید علی آذرکار

 

بخش ها:

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

خواندنی- پیدایش مهندسی نرم­افزار (بخش ششم)-  ابراهیم نقیب­زاده مشایخ

دیدگاه- ضرورت شکل­گیری اتاق­های سرمایه فکری- سیدابراهیم ابطحی

استاندارد – معرفی استاندارد ۲۳۰۲۶: مهندسی و مدیریت وبگاه – سید علی آذرکار

کتاب شناسی- بازنگری در کار با تصاویری از فناوری­های آینده- سید ابراهیم ابطحی

گوناگون- حضور شرکت­های نوپای حوزه فناوری اطلاعات در فرا بورس

سرگرمی