فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۳۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی‌ و نهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶،شماره ۲۳۲

 

مقاله:

کاربرد فنون فرا ابتکاری در برنامه‌سازی خودکار – علیرضا خلیلیان، احمد براآنی دستجردی، بهمن زمانی                        

درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: چرا نمی‌توانیم پروژه‌های بزرگ را مدیریت کنیم؟ سیدعلی آذرکار

سنجش شباهت معنایی واژگان در زبان فارسی- نسرین تقی‌زاده، نفیسه یاوری، هشام فیلی

آشنایی با شبکۀ TOR– فرزام آقامحمدی

 

گزارش:

۴ توصیه برای کاهش تهدیدهای تلفن‌های همراه کارکنان- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

 

بخش ها:

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

خواندنی- پیدایش مهندسی نرم­افزار (قسمت هشتم)-  ابراهیم نقیب­زاده مشایخ

دیدگاه- به یاد استاد فقید دکتر سیدقاسم میرعمادی- سیدابراهیم ابطحی

استاندارد – معرفی استاندارد ۲۰۲۴۶: بازنگری‌های محصول کاری- سید علی آذرکار

کتاب شناسی- حقوق بانکداری الکترونیکی با مدیریت فناوری اطلاعات سبز- سید ابراهیم ابطحی

گوناگون- چگونه دنیا را تغییر دهیم (قسمت اول)- علی حاجی‌زادۀ مقدم

سرگرمی