فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۳۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی‌ و نهم، مرداد و شهریور ۱۳۹۶، شماره ۲۳۴

 

مقاله:

روش‌های صوری و مهندسی نرم‌افزار سخت‌گیر – علیرضا خلیلیان

بی‌نام‌سازی داده‌های بزرگ با استفاده از روش نگاشت-کاهش-  زهره رضایی کینجی، احمد عبدالله‌زاده بارفروش

ارائۀ یک روش معنایی مبتنی بر یادگیری ماشین برای شناسایی استلزامات متنی- زینب رحیمی، مهرنوش شمس‌فرد

درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: نگاهی گذشته‌نگر به قوانین مهندسی نرم‌افزار – سیّدعلی آذرکار

رویکردی ترکیبی در افزایش تحمّل‌پذیری خطای مسیریابی و پوشش خطاهای ارسال داده در شبکه‌های اقتضایی متحرک- نغمۀ عسگری، محمدرضا خیّام‌باشی

 

گزارش:

روبات هراسی- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

چرا ساعت‌های هوشمند با استقبال روبرو نشدند؟ – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

 

بخش ها:

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

دیدگاه- نیم‌نگاهی به بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر- سیّدابراهیم ابطحی

کتاب شناسی- معرفی کتاب‌های منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران- سیّد ابراهیم ابطحی

مصاحبه- وینت سرف پدر اینترنت- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

استاندارد- معرفی استاندارد ۱۶۳۵۰: مدیریت برنامۀ کاربردی- سیّدعلی آذرکار

گوناگون- چگونه دنیا را تغییر دهیم (قسمت آخر)- علی حاجی‌زادۀ مقدم

سرگرمی