فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۳۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی‌ و نهم، مهر و آبان ۱۳۹۶، شماره ۲۳۵

 

مقاله:

بهبود ژنتیکی نرم‌افزار در مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جست‌وجو  – علیرضا خلیلیان

روش مبتنی بر قاعده جهت بهبود کارایی سامانه‌های استخراج آزاد اطلاعات- وحیده رشادت، مریم حورعلی، هشام فیلی

درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: چالش کیفیت نرم‌افزار – سیّدعلی آذرکار

مروری بر استفاده از داده کاوی در ورزش- نعیمه محمدعلی‌پور، هدیه ساجدی

 

گزارش:

دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز- فریده مشایخ

فعالیت‌های یک سالۀ انجمن انفورماتیک ایران (مهرماه ۱۳۹۵ تا مهرماه ۱۳۹۶)

 

بخش ها:

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

دیدگاه- واگذاری بازبینی و تدوین برنامه‌های درسی به دانشگاه‌ها- سیّدابراهیم ابطحی

خواندنی- پیدایش مهندسی نرم‌افزار (قسمت نهم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

کتاب شناسی- بُن‌انگارۀ معماری الگوریتمیک و جعبه ابزار آزادی بیان- سیّد ابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد ۲۰۷۴۱: راهنمای ارزشیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم‌افزار- سیّدعلی آذرکار

سرگرمی