فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۳۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی‌ و نهم، آذر و دی ۱۳۹۶، شماره ۲۳۶

 

مقاله:

معیارهای مبتنی بر بلوغ در پیاده‌سازی حاکمیّت داده‌ها – سیّد ابراهیم ابطحی

مطالعه‌های تجربی بر روی خطاهای نرم‌افزاری– علیرضا خلیلیان

درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: دوازده اصل برای نیازمندی‌ها- علی آذرکار

اینترنت اشیاء- نیوشا ازگلی

 

گزارش:

انتشار ششمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی

بزرگ‌ترین عدد اوّل شناخته شده- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

بازدید اعضای شاخۀ دانشجویی انجمن از شرکت همکاران سیستم

 

بخش ها:

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

پیدایش مهندسی نرم‌افزار (قسمت نهم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

دیدگاه- گرامیداشت دکتر مرتضی انواری- سیّدابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای ۲۹۱۱۰ (قسمت اوّل)- سیّدعلی آذرکار

کتاب شناسی- مهندسی نرم‌افزار همراه- سیّد ابراهیم ابطحی

گوناگون- ده نکته که دیدگاه شما را دربارۀ هوش مصنوعی تغییر خواهد داد- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

سرگرمی