فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، خرداد ۱۳۶۰، شماره ۲۴

 

مقاله:

واقعیت هایی درباره ریزپردازنده ها – ترجمه کاتوزیان

مدارهای مجتمع الکترونیکی: از تحرک الکترونی تا ساخت منطقی – قسمت سوم– ترجمه عبداللهی و پرهامی

برنامه نویسی به عنوان نظامی با طبیعت ریاضی– ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

کنترل ماده توسط ذهن: بازخورد زیستی برای کامپیوتر– ترجمه فرهاد صاحبان

آزمایش موتور اتوموبیل به کمک کامپیوتر– ترجمه ویدا دائی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

نوآوری ها

سرگرمی

 

مقاله ویژه:

اعداد بزرگ در کامپیوتر و ریاضیات – پرهامی