فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، آذر ۱۳۶۰ ، شماره ۳۰

 

مقاله:

نرم افزار کامپیوتر- ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

مبانی ریاضی گرافیک کامپیوتری– فرهاد صاحبان

درباره رمزگذاری و تحمل خرابی در مغز– فرهاد صاحبان

کاربرد الکترونیک در پزشکی– ترجمه حسن کاتوزیان و ویدا دائی

تبادل نظر درباره نسل پنجم کامپیوتر ها – ترجمه مولائی و ویدا دائی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

محصولات جدید

اعضاء

برای خنده

نقل قول

واژه ها

یادداشت