فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم، اردیبهشت ۱۳۶۱ ، شماره ۳۴

 

مقاله:

پایانه فارسی با حداقل تعداد کلید– منصور جم زاد

مغز انسان و کامپیوتر– فرهاد صاحبان

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نوآوری ها

محصولات جدید- ارتباط به کمک کامپیوتر جیبی- ریزکامپیوتر چند زبانه

اعضا

کتاب ها

واژه ها

 

گزارش:

برگزاری سمینار شورای عالی انفورماتیک کشور- گزارش بازدید از مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک

 

مقاله ویژه:

الگوریتم – قسمت اول: ترجمه بهروز پرهامی