فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم، مهر۱۳۶۱ ، شماره ۳۸

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

یادداشت

محصولات جدید- ماشینهای شطرنج باز تصویری