فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم، بهمن ۱۳۶۱ ، شماره ۴۱

 

مقاله:

عوامل مهم در طراحی صفحه کلیدهای کامپیوتری- ترجمه حسیبیان

برنامه ای برای تعیین مدل های حرفی اعداد– منصور جم زاد

انقلاب در ارتباطات به کمک ویدیوتکس– ترجمه میترا کاتوزیان- پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

سرگرمی

ویژه نامه

 

مقاله ویژه:

سیستم اشتراک وقت یونیکس- قسمت اول- ترجمه پرهامی