فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم، اسفند ۱۳۶۱ ، شماره ۴۲

 

مقاله:

سیستم اشتراک  وقت یونیکس– قسمت دوم و آخر- ترجمه پرهامی

کامپیوتر و موسیقی– صاحبان

ارتباط صوتی با کامپیوتر– ترجمه پرهامی و کاتوزیان

مسائل ناشی از کوچکتر شدن محصولات الکترونیکی– ترجمه پرهامی

سیستم عامل “سی پی ام” و خالق آن– ترجمه پرهامی

به سوی کارخانه های کامپیوتری– ترجمه محمدعلی مولائی و پرهامی

کامپیوترهای شخصی در دانشگاه ها – اقتباس بهروز پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

اعضاء

اطلاعیه

همایش ها – سمینار منطقه ای انفورماتیک در هندوستان

فهرست مطالب سال چهارم گزارش کامپیوتر