فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ،فروردین ۱۳۶۲ ، شماره ۴۳

 

مقاله:

مقدمه ای بر روش های متراکم سازی داده ها – ترجمه پرهامی

تقلید مصنوعی از فرآیندهای زیستی انسان: ساخت مرد بیونیک– ترجمه پرهامی و حسن کاتوزیان

کاربرد کامپیوتر در کنترل فرکانس شبکه برق– منصور جم زاد

کاربرد کامپیوتر برای کنترل تردد و ردیابی وسائط نقلیه – ترجمه لطف علی بخشی

کاربردهای جالب کامپیوتر برای کسانی که از کارهای یکنواخت و تکراری خسته شده اند– ترجمه جابر هاشمی اصل

کاربرد پشته ها در ریزپردازنده ها – فرهاد صاحبان

شنیدن به کمک چشم ها و پوست بدن– ترجمه پرهامی و ویدا دائی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

سرگرمی

یادداشت