فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ،شهریور و مهر ۱۳۶۲ ، شماره ۴۷

 

مقاله:

الگوریتم مرتب کردن “مین سورت”- پرهامی

طراحی نرم افزار- قسمت سوم- ترجمه پرهامی

کنترل یک بازوی مکانیکی آموزشی از طریق زبان بیسیک – ترجمه پرهامی و منصور جم زاد

پیشرفت هایی در زمینه تکنولوژی حافظه های انبوه- ترجمه میترا کاتوزیان و پرهامی

لزوم تامین محیطی سالم و ایمن برای کار با کامپیوتر- ترجمه پرهامی و کاتوزیان

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

همایش ها

برای خنده

اعضاء

معرفی

کتاب ها