فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ، بهمن ۱۳۶۲ ، شماره ۵۰

 

مقاله:

کامپیوترها، ریز تکنولوژی، و معلولین– ترجمه حاجی اسماعیلی و رهبر

هنر کامپیوتری و کامپیوترهای هنرمند– دکتر پرهامی

تاریخچه کامپیوترهای آی بی ام: از آی بی ام ۷۰۱ تا خانواده های ۳۶۰ و ۳۷۰ و پس از آنها- قسمت دوم – دکتر پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

برای خنده