فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، تیر ۱۳۶۳، شماره ۵۴

 

مقاله:

نگاهی به کاربردهای کامپیوتر در حل مسائل مهندسی- پارسا

بانوی افسانه ای رشته کامپیوتر– ترجمه پرهامی

سیستم های عامل- قسمت آخر– حاجی اسماعیلی – رهبر

 

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

سرگرمی

اعضاء