فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، تیر ۱۳۶۳، شماره ۵۵

 

مقاله:

نکاتی در مورد سیستم عامل یونیکس- ترجمه کسرائی

ریز برنامه نویسی در مقابل ریز پردازنده ها – ترجمه عبداللهی

استفاده از تسهیلات پایگاه داده ها در ماموریت ماهواره های نجومی – ترجمه کاتوزیان

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت دوم- جک کیلبی مخترع مدارهای مجتمع- ترجمه کسرائی

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

سرگرمی

اعضاء

اطلاعیه

 

گزارش: 

نمایشگاه محصولات الکترونیکی و برگزاری کنفرانس در زمینه کامپیوتر- ترجمه حاجی اسماعیلی