فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، شهریور ۱۳۶۳، شماره ۵۶

 

مقاله:

آدمک مصنوعی واتسون- ترجمه حسیبیان

مروری بر زبان C و تاریخچه آن- حاجی اسماعیلی و رهبر

پارامترهای دیسک و نوار مغناطیسی – مجید مهذب

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت سوم- ریچی وتامپسون- مخترعین سیستم عامل یونیکس و زبان برنامه نویسی C- ترجمه کسرائی

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

اطلاعیه