فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، مهر ۱۳۶۳، شماره ۵۷

 

مقاله:

صنعت کامپیوترهای شخصی در آمریکا- ترجمه فلاحی

معماری های جدید- ترجمه داریوش جوان

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- مصاحبه با دکتر لطفی زاده – ترجمه دکتر بهروز پرهامی

کاربرد مسیر عمومی داده ها در کنترل غیر متمرکز نیروگاه- ترجمه منصور جم زاد

روشی برای کار با چند انباره- ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

مفاهیم اولیه زبان  C- حاجی اسماعیلی و رهبر

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نکته

نوآوری ها

 

گزارش:

صفحه نمایش کاتدی و چشم انسان- ترجمه رهبر