فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، بهمن ۱۳۶۳، شماره ۶۱

 

مقاله:

مدیریت توسعه نرم افزار به کمک زبان C- ترجمه رهبر

انقلاب بعدی در برنامه نویسی کامپیوتر- ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

پردازش تصاویر و الگوشناسی- قسمت دوم- محمدرضا حسیبیان

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت هشتم: ادگار اف کاد- اقتباس دکتر پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نو آوری

نامه ها

نکته

مصاحبه- مصاحبه با آقای مهندس ابوالقاسم فصیحی مدیرعامل شرکت داده پردازی

 

گزارش:

جلسه مشترک انجمن های علمی