فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، اسفند ۱۳۶۳، شماره ۶۲

 

مقاله:

زبان C و مدل هایی برای برنامه نویسی سیستم ها – ترجمه حاجی اسماعیلی

فرترن، آدا و ماجولا- ۲ – ترجمه دکتر پرویز ناصر

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت نهم- نیکلاوس ویرث: خالق زبان های برنامه نویسی ساخت یافته– ترجمه کسرائی

فکر برتر از ماده– ترجمه لی لی حاجی اسماعیلی – رهبر

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

فهرست مطالب سال ششم گزارش کامپیوتر

نو آوری

محصولات جدید

نامه ها

نکته

اعضاء

 

گزارش:

بازدید از نمایشگاه انفورماتیک برزیل- حسین طالبی