فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،اردیبهشت ۱۳۶۴، شماره ۶۴

 

مقاله:

تکنولوژی نوین مخابرات نوری- ترجمه کاتوزیان

مقدمه ای بر طرح به کمک کامپیوتر- قسمت اول- علی پارسا

یک روش سریع برای ضبط بردارهای ورودی به سیستم های پردازش سیگنال- دکتر فرهنگ بروجنی

کامپیوتر ها در داستان های علمی-تخیلی- ترجمه رهبر

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت یازدهم- دیویدا وانز و ایوان ساترلند- پیشتازان گرافیک کامپیوتری و شبیه سازی سیستم های بلادرنگ- ترجمه کسرائی

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

نکته

نوآوری

محصولات جدید

نامه ها