فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،خرداد ۱۳۶۴، شماره ۶۵

 

مقاله:

دیسک های لرزان، نحوه ساخت و طرز کار آن ها – ترجمه حاجی اسماعیلی

طراحی سیستم های نرم افزاری سهل الاستفاده- ترجمه فاضل پور

مقدمه ای بر طراحی به کمک کامپیوتر- قسمت آخر- علی پارسا

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت دوازدهم- زندگینامه جان فون نویمان- ترجمه علیرضا فاضل پور- کسرائی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

نکته ها

کتاب ها

نامه ها

محصولات جدید

مصاحبه- مصاحبه با آقای سید علیرضا چراغی مدیر عامل شرکت ایران ارقام

 

گزارش:

راه اندازی تاسیسات نفاله انبار کل کارخانجات کفش ملی ایران- فیروزبخت