فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،مرداد ۱۳۶۴، شماره ۶۷

 

مقاله:

یک سیستم ذخیره بلیط هواپیما با دسترسی چندگانه- حسیبیان

مقایسه ای میان انواع دیسک های لرزان- ترجمه حاجی اسماعیلی

خورشید بر طرح های جدید می درخشد – ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

داستان دوبرنامه ساز- ترجمه دکتر پرهامی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت چهاردهم- حشمت خواجه زاده: پیشتاز ساخت “کوئیک- ماس”– ترجمه عبدالله کسرائی

حل معمای بانک های اطلاعاتی – ترجمه میترا کاتورزیان

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

نامه ها

سرگرمی

 

گزارش:

معرفی برندگان جایزه خوارزمی سال ۱۳۶۳