فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،شهریور ۱۳۶۴، شماره ۶۸

 

مقاله:

فارسی کردن زبان های برنامه نویسی سطح بالا- جابری پور

انواع پایگاه داده ها – ترجمه رهبر

پیشرفت هایی در زمینه معماری کامپیوتر براساس جریان داده ها – ترجمه آل یاسین

رسیدن به سرعت حد در تراشه ها – ترجمه کامبیز کتانی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت پانزدهم- دیوید پاکارد- نامی آشنا در صنعت الکترونیک– ترجمه رحیم زاده

 

مقاله ویژه:

طرح یک مشکل و بعضی راه حل ها – محسن صدیقی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

معرفی

نامه ها

سرگرمی