فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،مهر ۱۳۶۴، شماره ۶۹

 

مقاله:

نسل ششم کامپیوتر یا کپی برداری از مغز- ترجمه کاتوزیان

هزینه ها تبلیغاتی شرکت های کامپیوتری – ترجمه رهبر

آزمایش کیفیت محصولات به کمک برنامه های کامپیوتری – ترجمه رهبر

مفاهیم اولیه سیستم عامل: قسمت اول- ترجمه مصطفوی سبزواری

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت شانزدهم: موریس ویلکس- پیشتاز ساخت کامیپوترهای رقمی – ترجمه سعید عسگری

هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های صنعتی و خدماتی- ترجمه حاجی اسماعیلی

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

سرگرمی

محصولات جدید

نکته

نامه ها

اطلاعیه

مصاحبه- گفتگو با دکتر بهروز پرهامی

 

گزارش:

گزارش فعالیت های یک ساله انجمن انفورماتیک

اعطای جوایز خوارزمی

نتیجه بررسی پرسشنامه ها