فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،آبان ۱۳۶۴، شماره ۷۰

 

مقاله:

مروری بر جنبه های کامپیوتری طرح دفاع ضد موشکی ایالات متحد ه آمریکا موسوم به جنگ ستارگان- دکتر پرهامی

آی بی ام به آزمایشگاه های تکنولوژی پیشرفته ژاپن راه  می یابد– ترجمه عبداللهی

زبان های مبتنی بر جریان داده ها – ترجمه آل یاسین

مروری بر صنعت داده پردازی اروپا در سال ۱۹۸۴– ترجمه حاجی اسماعیلی

مفاهیم اولیه سیستم های عامل- قسمت دوم – ترجمه مصطفوی سبزواری

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت هفدهم- جان ویلیام ماکلی: سازنده اولین کامپیوتر رقمی– ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

گزارش

اعضاء

نکته

نامه ها

سرگرمی