فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،آذر ۱۳۶۴، شماره ۷۱

 

مقاله:

مقدمه ای بر زبان منطقی پرولوگ و کاربردهای آن- ترجمه رستمی

روش های اشکال زدایی برنامه ها – ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

مقدمه ای بر نسل پنجم- ترجمه دکتر نقیب زاده

مفاهیم اولیه سیستم عامل – قسمت آخر- ترجمه عباس مصطفوی سبزواری

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- هربرت آلکساندرسایمون، بنیانگذار رشته هوش مصنوعی ترجمه دکتر پرویز ناصر 

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اطلاعیه

سرگرمی

نامه ها

نوآوری

نکته