فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،دی ۱۳۶۴، شماره ۷۲

 

مقاله:

یک ابر تراشه برای نسل بعدی کامپیوترهای شخصی – ترجمه رامین صفوی

تجربه مستقل از متن عبارت های محاسباتی- ترجمه کاشانی

نگاهی کوتاه به تاریخ نرم افزار – ترجمه رهبر

مخارج تحقیق و توسعه در سال ۱۹۸۴ – ترجمه حاجی اسماعیلی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- قسمت نوزدهم- چارلز کائو، کاشف رشته های نوری- ترجمه کسرائی

 

مقاله ویژه:

دیداری از نمایشگاه علمی سوکوبا- ژاپن (حمید چمنی آذر)

 

 

بخش ها:

سرمقاله

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

سرگرمی

نامه ها