فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،بهمن ۱۳۶۴، شماره ۷۳

 

مقاله:

تجربه ای جسورانه در زمینه هوش مصنوعی – پرهامی

جستجو به دنبال فکر در گذرگاه ماشین – مرکز آموزش، تحقیق و توسعه شرکت بوتان

در آینده سیستم های خبره بر مبنای وقایع عمل خواهند کرد، نه صرفا براساس قوانین– لی لی حاجی اسماعیلی

آزمایش اتاق چینی، مهر ابطالی بر هوش مصنوعی -ترجمه مجتبی مرتضوی

کامپیوترهای نوری: انقلاب بعدی در صنعت کامپیوتر – ترجمه فریبا عربی

دیسک های نوری، گامی به سوی سیستم های نوری– ترجمه مهرداد مدبرنیا

پردرآمد ترین شرکت های نرم افزاری ریز کامپیوتر ها – ترجمه حمید رضا رهبر

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر – لاری هریس- چهره ای موفق در هوش مصنوعی – ترجمه میرمرتضی عبدی اسکوئی

 

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

محصولات جدید – چاپگری با سه نوک چاپ

سرگرمی

نامه ها