فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،اسفند ۱۳۶۴، شماره ۷۴

 

مقاله:

یک راه حل ساده برای مرتب سازی کامپیوتری اطلاعات فارسی- قاسم جابری پور

بررسی روابط یکنواخت بین رمزنویسه ها در “پیشنهاد نهایی کد استاندارد تبادل اطلاعات در فارسی”

معایب و محاسن نمایش یک حرف با دو نویسه و یا دو حرف با یک نویسه 

نگاهی اجمالی به الگوریتم های مشکک – کمالی

گامی در جهت افزایش توان استنتاج در کامپیوترها “تعریف ریاضی تشکیک”- کمالی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- سینجو – ترجمه محمد معین

 

 

بخشها:

سرمقاله

اخبار انجمن

اخبار جهان

نامه ها

یادداشت

فهرست مطالب سال ۱۳۶۴ گزارش کامپیوتر