فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هشتم، فروردین ۱۳۶۵، شماره ۷۵

 

مقاله:

ترانسپیوتر: پیروزی بر تنگنای فون نویمان؟ – کاتوزیان

مقدمه ای بر ترانسپیوتر و معماری آن – حاجی اسماعیلی و حمید رضا رهبر

زبان اوکام: زبان همزمانی – سعید عسگری

رسم تصویر توسط آرایه ای از ترانسپیوترها – آل یاسین

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر– وینسنت آتاناسف- دانشمندی که دیر شناخته شد- آل یاسین

 

 

بخشها:

سرمقاله

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضا

پاسخ به سوالات علمی و فنی

 

گزارش:

خلاصه گزارش مالی انجمن