فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هشتم، اردیبهشت ۱۳۶۵، شماره ۷۶

 

مقاله:

پیشنهاد نهایی کد استاندارد تبادل اطلاعات در فارسی -(کمیته مطالعاتی استاندارد تبادل اطلاعات فارسی- سازمان برنامه و بودجه)

مختصری درباره روش استاندارد برای توسعه کد ISO – (کمیته مطالعاتی استاندارد تبادل اطلاعات فارسی- سازمان برنامه و بودجه)

مختصری درباره کد تک نمادی برای الفبای فارسی –(کمیته مطالعاتی استاندارد تبادل اطلاعات فارسی- سازمان برنامه و بودجه)

نکاتی درباره نمایش علائم فارسی در تسگاه های خروجی –(کمیته مطالعاتی استاندارد تبادل اطلاعات فارسی- سازمان برنامه و بودجه)

نکاتی درباره طرح صفحه کلید های فارسی و دو زبانه- (کمیته مطالعاتی استاندارد تبادل اطلاعات فارسی- سازمان برنامه و بودجه)

کد استاندارد برای تبادل اطلاعات در فارسی- صنعتی

پردازش کارآ: تعیین کننده مهم در تدوین استاندارد رمز تبادل اطلاعات در فارسی – جابری پور

 

 

بخشها:

اخبار انجمن 

نقطه شروع مبتدیان – کارکرد فارسی و دو زبانه بر روی کامپیوتر – رهبر