فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هشتم، تیر و مرداد  ۱۳۶۵، شماره ۷۸

 

مقاله:

نگاهی بر فرمانبر صنعتی- تابنده

من فکر می کنم، پس هستم– ابوالحسنی

تراشه های ملکوتی: واقعیت یا تخیل؟ – مرکز آموزش و تحقیق و توسعه شرکت بوتان

فرهنگ کامپیوتری اکسفورد – دکتر بهروز پرهامی

 

 

بخشها:

سرمقاله

اخبار جهان

اخبار انجمن

اخبار ایران

معرفی

آشنایی با سازمان ها و مراکز کامپیوتری جهان – فدراسیون انجمن های انفورماتیک آمریکا (AFIPS)- محسن رستمی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- هاوارد ایکن- آغازگرا دوران کامپیوترهای مدرن

زمان بندی چراغ راهنما با ریز کامپیوتر- فتوحی

همایش ها

اعضا

یادداشت