فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هشتم، شهریور و مهر ۱۳۶۵، شماره ۷۹

 

مقاله:

آدا: زبان برنامه نویسی نوین – بهنام اسراری

مقدمه ای بر زبان لیسپ – آل یاسین

نگاهی بر ویژگی های آدا – حمیدرضا رهبر

 

بخشها:

اخبار جهان

اخبار انجمن

اخبار ایران

نقطه شروع- آشنایی با مفاهیم زبان های برنامه سازی – آل یاسین

آشنایی با سازمان ها و مراکز کامپیوتری جهان – فدراسیون بین المللی پردازش اطلاعات (IFIP)- محسن رستمی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- جان مک کارتی: خالق زبان لیسپ و مبتکر اصطلاح هوش مصنوعی

پاسخ به سوالات

 

گزارش: 

فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران