فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۸۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هشتم، آذر ۱۳۶۵، شماره ۸۱

 

مقاله:

بحثی درباره درخت های تصمیم گیری- افسانه یغمائی

روش حل دستگاه معادلات غیر خطی – شاهین مقصودی

حل معادلات درجه سوم به کمک ریزکامپیوتر- جذبی

کامپیوترهای شخصی و مشکلات ناشی از آنها – مرکز آموزش و تحقیق و توسعه شرکت بوتان

 

 

بخشها:

اخبار جهان

اخبار انجمن

اخبار ایران

آشنایی با سازمان های و مراکز کامپیوتری جهان- سازمان های جهانی ارتباطات دور- دکتر محسن رستمی

نفطه شروع مبتدیان- زبان، برنامه، بسته و ابزار نرم افزاری – حمید رضا رهبر

دیدگاه ها- زبان های برنامه نویسی فارسی – میرزا حسابی

اعضا

 

گزارش: 

سمینار کاربرد کامپیوتر در طراحی و ساخت